Nieuwsbrief

Via de maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden en vormingen. 

  • Transit vzw hecht heel veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Soort gegevens In het kader van uw contacten met onze organisatie, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard en gebruikt): -persoonlijke gegevens: voor- en familienaam, contactgegevens: e-mailadres Doel Transit vzw verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: -uitnodigen voor events -ontvangen van nieuwsbrief Inzagerecht, verwijdering en klachten Via info@transitglobal.org kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht u klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.