Handen doen kennis op door aanraking, beweging en oefening.

het assembleren van producten op basis van afvalmaterialen, concipiëren van unieke producten en de mogelijkheid om te experimenteren. 

Materiaal uit kunststof, PVC-dekzeil met opvallende designs, tientallen gasflessen, aluminiumbuizen uit alle lengtes en diktes, hout van paletten, rubberen binnenbanden, PVC-buizen uit alle mogelijk diktes en lengtes, textiel… Een eerste uitdaging is om deze materialen zorgvuldig te onderzoeken waarbij diverse criteria meespelen.
1. specifieke eigenschappen van het materiaal: grootte, lengte, gewicht….,
2. kwaliteit: degelijkheid van de materialen
2. veiligheid: geen schadelijke stoffen bij verwerking
3. kwantiteit: in welke mate zijn de materialen frekwent aanwezig bij toeleveringsbedrijven om voldoende instrumenten te kunnen bouwen

Op basis van deze criteria worden weloverwogen keuzes gemaakt om met bepaalde materialen aan de slag te gaan. Voor de verwerking tot muziekinstrumenten hebben we Europese richtlijnen gevolgd mbt fysische en mechanische eigenschappen en hygiëne. Hierbij willen we waarborgen dat de instrumenten die wij assembleren onder normale en redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden geen gevaar vormen voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen, jongeren en begeleiders.

Welkom in de wereld waar afval niet bestaat

Ziet u een wereld voor u waarin u op een prettige manier werkt en leeft, zonder dat het milieu daaronder lijdt? Een bloeiende economie waarin we afval voorkomen, hergebruiken én recycleren. Met als resultaat: de grondstoffen die er nog zijn, worden niet nog schaarser. De CO2-uitstoot houden we minimaal. En de belasting en uitputting van de aarde gaan we zo samen tegen.