Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal.

Inspirerende publicaties

Transit wil zo veel mogelijk lezers bereiken met authentieke meningen en verhalen van schrijvers die schoonheid, ontspanning, verwondering en antwoord bieden in & aan een bewegende wereld. 

Publicaties voor en door professionals in onderwijs, bedrijfswereld, culturele sector en gezondsheidszorg. De onderwerpen worden benaderd vanuit een brede invalshoek, bieden de nodige achtergrond, geven inspiratie en zetten aan tot reflectie en initiatief.  Een algemeen werk ‘De leraar die de wolken meet’  schetst het belang van kunst voor elk kind en jongere.


Inspirerend, interactief en met veel oog voor de dagelijkse praktijk.