ACTIVITEITEN voor jong en oud

WORKSHOPS, TRAJECTEN, vakoverschrijdende projecten

Transit heeft de afgelopen heel wat tijd en energie geïnvesteerd in de toepassingen van de upcycle instrumenten. De doelstellingen hiervan zijn duidelijk. We wensen kinderen, jongeren en volwassenen aan te zetten, inspireren om zelf op een creatieve manier aan de slag gaan naar  hergebruik van materialen. 

Een laagdrempelige formule is uitgewerkt waarbij op locatie gewerkt wordt en kan gerekend op maximale ondersteuning  door professionele docenten. Het aanbod is uitgebreid en is in vele sectoren: onderwijs, vrije tjd en bedrijven. Eenmalige workshops tijdens de lessen muzikale opvoeding en muzische vorming die tijdens de reguliere lessen worden aangeboden. tot langdurige trajecten met mogelijkheden tot vakoverschrijdende aanpak. Naast instrumentenbouw en workshops met upcycle-instrumenten is er ook een aanbod met klassieke instrumenten.

De bouw van de upcycle- instrumenten kan worden gezien als een eenmalige activiteit of langdurig traject waarbij vakoverschrijdend kan worden gewerkt. Gereedschap, nodige materiaal, begeleider of coach zijn voorzien om het project optimaal te laten slagen.

 

Lees meer

Met de gerealiseerde instrumenten zijn diverse workshops ontwikkeld. Hierbij zijn we vertrokken vanuit de specifieke klankeigenschappen van elk instrument. Er zijn workshops die specifiek met instrumenten worden aangeboden.  In combinatie met andere instrumenten, autonoom of ter ondersteuning van beeld, beweging en tekst.

 

Lees meer

Traditioneel instrumentarium

Naast het gebruik van de unieke upcycle -instrumenten hebben we een bestaand aanbod waarop we kunnen terugvallen. 

 

Lees meer

CONCEPT INITIATIESESSIES

-leerlinggericht: innoverende werekvormen en interactieve aanpak
-kwalitatief: professionele docenten en degelijk uitgebouwd instrumentarium.
-verdiepende mogelijkheden: lesteksten zijn voorhanden
-efficiënt op logistiek en organisatorisch vlak: de initiatiesessies gaan door tijdens de uren muzikale opvoeding/artistieke vorming/…. waardoor geen aanpassingen in het lessenrooster nodig zijn.
-milieubewust: de docenten van Transit verplaatsen zich naar school. Hierdoor worden hoge transportkosten en tijdrovende verplaatsingen voor leerlingen vermeden.
laagdrempelig: democratische tarieven worden gehanteerd.
subsidies: diverse kanalen ter ondersteuning.